Vad är priset på att fälla ett träd?

Det är olika delar som påverkar priset på fällning.
Normalpris på fällning av ett träd från marken är 1000-2000 kr (efter RUT-avdrag).


Faktorerna som bestämmer priset

Trädstorlek

Storleken på trädet är självklart en stor faktor. Ju större ett träd är, ju svårare brukar det vara att fälla det.
Det lättaste sättet att veta hur mycket ett företag tar för just ditt träd är genom att be om en offert.

Riskläge och omfattning

Vart trädet står har också en stor betydelse för hur priset kommer att se ut.

Står den på ett riktigt krångligt ställe så kan priset dra iväg ytterligare eftersom arbetet blir svårare att genomföra.

Exempel på sådant som brukar kosta extra:

  • Om trädet står nära en elledning eller telefonledning.

  • Om trädets krona är närmare än 5 meter från känsliga saker

  • Om trädet står nära en väg.

  • Om trädet är sjukt.

  • Om trädet måste sektionfällas.

Sektionsfällning är när man måste ta ner trädet uppifrån och ner istället för att fälla hela trädet på en gång.

Vid vissa tillfällen så måste firman sektionsfälla för att det inte går att fälla den på ett säkert sätt.

Det blir ju såklart dyrare att klättra eftersom det tar längre tid och medför mer risk för arboristen.

Beroende på hur stor risk det är vid fällning ökar kostnaden.
Mängdrabatt - ju fler träd vid samma tillfälle minskar kostnaden per träd.

Skylift

I särskilda fall när träden är stora och har kronan ovanför väg, tak, luftledning eller andra känsliga saker kan man spara pengar på att använda skylift istället för att sektionsfälla och fira ner bitarna.

Magnus Dahlgren fäller träd
Träd fällt med precision
 

Övriga tjänster

Några tjänster som kan läggas till är:

Upparbetning - Det vanligaste är att kunderna vill ha trädet kvistat och uppsågat i vedlängder tex 35 cm och det kostar mellan 300 och 1000(efter rutavdrag) beroende på storleken.

För att slippa klyva de klena delarna av trädet så rispar vi vanligtvis upp barken innan uppkapning till lagom längd.

Riset som blir kvar efter en sån upparbetning brukar kunderna vanligtvis köra bort själva. Annars gör ju vi det såklart mot ett överenskommet pris

Behöver man inte veden själv blir det i princip alltid billigare att få det upparbetat och bortskänkt till grannar, vänner eller på annons(tex på Facebook) mot avhämtning istället för att få allt utforslat och bortkört med lastbil.

Stubbfräsning –

Priset är 100 kr/dm i diameter(efter rutavdrag) nere vid marken om vi ska fixa stubben.
Är stubben över 70 cm tillkommer 25% på priset.

Bortforsling – Bortforslingen av trädet kan kosta ganska mycket, men det kan vara för tungt att göra själv.
Priset är ju beroende av storleken, var trädet stod och hur långt det behöver forslas.

Transport – Lastbilstransport behövs om det är ett fullstort träd som ska bort och det kostar 1000 kr i timmen inkl moms. Lastbilen får med sig uppemot två stora träd eller tex en stor ek och det tar sällan mindre än två timmar inkl framkörning och avlämning av träddelarna. Två normalstora träd är dock bara marginellt dyrare än ett om det ligger mindre än 6 meter från vägkant.

Är det ett mindre träd, buskar eller tex rester från beskäring kör vi bort det med släpvagn mot ett överenskommet pris tex 1000 kr för ett fullt släpvagnslass inom Västerås.

Städning – Normalt sett ingår städning av ris och grenar vid bortforsling, men inte alla barr/löv, kottar, ekollon eller frukt.
Det kan dock bli grenar och kvistar kvar där rishögen har legat vid lastbilshämtning eftersom trädfällaren städar och lägger på en hög och oftast inte är kvar när lastbilen kommer. Det är ju omständigt att klättra upp och ner i kranen.

Till sist –

Kolla vilka tjänster som räknas med i slutpriset så du blir nöjd när arbetet är gjort.